Uutiset

17.10.2013TEN-asiaa YLEn uutisissaLue lisää »20.8.2013TEN aloitti toimintansaLue lisää »

Markkinatutkimuksen itsesäätely

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN

 

Markkinatutkimusalalle on keväällä 2013 perustettu Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN, jonka alaisuudessa toimii myös eettinen asiamies. Järjestelmän perustajajäseninä ovat Suomen Markkinatutkimusliitto SMTL, Suomen Markkinointitutkimusseura SMTS sekä Mainostajien liitto.

Toiminnassa on mukana useita yhteistyötahoja, kuten ESOMAR  (European Society for Opinion and Marketing Research) ja EFAMRO   (European federation of market, social and opinion research agency trade associations). Neuvoston asiantuntemusta vahvistaa tieteellinen asiantuntija Aalto Yliopistosta.

TEN:in ja sen osana toimivan asiamiehen tehtävänä on tehdä itsenäisesti päätöksiä ja antaa lausuntoja tietystä markkinatutkimuksesta tai siihen läheisesti liittyvästä toiminnasta koskien sitä, ovatko ne eettisen yritystoiminnan perusperiaatteiden ja hyvän kauppatavan sekä markkinatutkimusalaa säätelevien erityisperiaatteiden mukaisia.

TEN:in ja asiamiehen päätösten perustana ovat ICC/Esomarin kansainväliset markkinointi- ja yhteiskunnallisen tutkimuksen perusperiaatteet sekä ne ohjeet, joita ESOMAR laatii tukeakseen em. sääntöjen soveltamista.


Miksi tarvitaan itsesäätelyä?

 

Markkinatutkimusten avulla kerätään paljon tärkeää tietoa yritysten, kuntien ja viranomaisten toiminnan kehittämistä varten. Sekä yhteiskunnalle että talouselämälle on tärkeää, että kansalaiset ja kuluttajat osallistuvat aktiivisesti markkinatutkimuksiin ja saavat näin äänensä kuuluviin päätöksenteossa. Halukkuus osallistua edellyttää luottamusta tutkimuksen tekijöihin. 

TEN:in perustajajäsenet ovat kantaneet huolta markkinatutkimusalalla esiintyvistä epäasiallisista toimintatavoista, kuten telemarkkinoinnin ja markkinatutkimuksen sekoittumisesta. Pitkällä tähtäimellä toimiva ja avoin yhteistyö on paras keino epäasiallisuuksien kitkemiseksi.

Markkinatutkimusalan toimintaa kuluttajien suuntaan säätelevät Esomarin (World Association of Research Professionals) sekä Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä laatimat säännöt, jotka selkeästi edellyttävät, että tutkimusta ja markkinointia ja/tai myyntiä ei saa yhdistää. Tämä tarkoittaa kyselyn ja myyntiviestin yhdistämistä esimerkiksi samaan puheluun tai kirjekyselyyn.

Myöskään nettikyselyt tai paneelit eivät saa johtaa markkinointiin, jos niiden on ilmoitettu toimivan markkinatutkimuksen tiedonkeruutapana. Edelleen sääntöjen mukaan markkinatutkimuksella kerättyjä henkilötietoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen tai luovuttaa kolmansille osapuolille eikä tutkimukseen osallistujalle saa aiheuttaa haittaa tai vaivaa haastattelun jälkeen. Vastaajan anonymiteetti taataan aina kun kyseessä on luotettavan toimijan tekemä tutkimus.

Kansallisen itsesäätelyjärjestelmän avulla sekä kuluttajat että yritykset voivat nostaa esille epäasiallisesti kokemaansa tutkimustoimintaa. Itsesäätelyjärjestelmä on myös osa alan kansainvälistä yhteistoimintaa, ja vastaavia järjestelmiä on viime vuosina rakennettu useimpiin Euroopan maihin.