Uutiset

17.10.2013TEN-asiaa YLEn uutisissaLue lisää »20.8.2013TEN aloitti toimintansaLue lisää »
Kuinka saat asiasi käsittelyyn (ohje)

Mihin yhteyttä ensiksi?

Jos olet ollut tyytymätön joko tutkimuksen kohteena tai tutkimusta ostavana asiakkaana markkinatutkimuksen toteuttamiseen, siihen liittyviin eettisiin käytäntöihin, tietosuojaan tai muihin tutkimusta koskeviin asioihin, ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä suoraan tutkimuksen tehneeseen yritykseen. Näin voit ratkaista asian suoraan tutkimusyrityksen kanssa, joka on useimmiten nopein ja yksinkertaisin tapa.

Jos tämä yhteydenotto ei johda tulokseen tai vastaus ei sinua tyydytä, voit jättää asian TENin käsiteltäväksi nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Miten valitus laitetaan vireille?
Nettisivuilta yhteydenottosi ohjautuu TENin eettiselle asiamiehelle, joka yhdessä Markkinatutkimusliiton edustajien ja tarvittaessa eettisen neuvoston puheenjohtajan kanssa arvioi, kuuluuko asia TENin toimialaan. Jos asiasi on sellainen, ettei TEN voi ottaa sitä ratkaistavakseen, sinulle ilmoitetaan tästä perusteluineen ja tarvittaessa ohjataan eteenpäin oikeaan osoitteeseen. Tämän tiedon saat melko pian yhteydenottosi jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.

Jos asia otetaan käsiteltäväksi, ilmoitetaan tästä sinulle yhteydenoton lähettäjänä ja samalla annetaan tietoa käsittelyn aikataulusta. Tässä yhteydessä voidaan myös pyytää sinulta lisätietoja asian käsittelyä varten. Kuluttajien ja yksityishenkilöiden yhteydenottojen käsittely on maksutonta. Muilta veloitetaan 1 000 euron suuruinen käsittelymaksu ennen käsittelyn aloittamista.

Miten asian käsittely etenee?

Kun yhteydenotto on otettu TENin käsiteltäväksi, asiasta tiedotetaan valituksen kohteelle ja pyydetään kirjallinen vastine asiasta. Kun molempien osapuolten kanta asiasta on selvillä, asia etenee joko eettisen asiamiehen tai neuvoston käsiteltäväksi sen laajuudesta ja merkityksestä riippuen. Neuvostossa asiaa käsittelee vähintään kolme jäsentä. Eettinen asiamies esittelee tapauksen neuvostolle. Neuvosto voi tarvittaessa myös pyytää osapuolilta lisäselvitystä asiaan.

Tavoiteaika yhteydenoton käsittelyyn ja päätökseen on kaksi kuukautta.

Ovatko päätökset julkisia?

Kaikki päätökset julkaistaan TENin nettisivuilla. Tapauskohtaisesti päätetään julkistetaanko päätös yritysten nimillä vai nimettömänä. Mikäli asialla on laajempaa merkitystä, eettinen neuvosto voi myös päättää lähetetäänkö päätöksestä lehdistötiedote. Eettinen neuvosto voi myös määrätä valituksen kohteelle sanktioita laiminlyönnin vakavuuden mukaisesti. Näitä voivat olla päätöksen julkistaminen, vaatimus korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä, varoitus eli ohjeita rikkomuksen toistumisen ehkäisemiseksi tai vakava moite tai paheksunta.